Architecture


 คุณเคยหรือไม่? เห็นบ้านหลังใหญ่แต่ภายในกลับอึดอัด ถูกจำกัดพื้นที่ด้วยผนัง ตีกรอบฟังก์ชั่นการใช้งานซึ่งไม่แตกต่างจากบ้านจัดสรรทั่วไปหากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องการบ้านที่ตอบโจทย์ Lifestyleในแบบฉบับของคุณ เรามีคำตอบ
ขั้นการออกแบบบ้านเพื่ออยู่อาศัยโดยทั่วไป มักเริ่มต้นจากสถาปนิกและวิศวกร ที่ออกแบบโดยมุ่งเน้นความสวยงามภายนอกและความแข็งแรงของโครงสร้างเป็นหลัก แต่น้อยคนนักที่จะคำนึงถึงฟังก์ชั่นการใช้ชีวิตภายในบ้าน ซึ่งแท้จริงแล้วคือแก่นแท้ของความเป็นบ้าน
Eleven Complete เราตอบโจทย์การใช้ชีวิตในแบบฉบับของตัวคุณ 
โดยอาศัยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ มัณฑนากร สถาปนิก และ วิศวกร มุ่งเน้นการออกแบบโดยยึดหลักประโยชน์ใช้สอยภายในเป็นโจทย์ตั้ง และต่อยอดสู่ความงดงามของสถาปัตยกรรม แตกต่างด้วยการ “ออกแบบจากภายใน สู่ภายนอก” เพราะเราเชื่อว่า การออกแบบไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงาม คงทน แต่ต้องตอบโจทย์การใช้ชีวิตภายในตามแบบฉบับของคุณ